БИАТЛО̀Н

БИАТЛО̀Н, мн. няма, м. Спорт. Вид надбягване със ски, по време на което спортистът се състезава и по стрелба, като стреля неколкократно по определени цели. В биатлона първите три места заеха съветските спортисти.

— От лат. bis 'двоен' + гр. Dυλον 'състезание'.

Списък на думите по буква