БИБЕЛО̀ТА

БИБЕЛО̀ТА ж. Остар. Книж. Бибело. Тогава те се обърнаха насам и погледите им паднаха на тяхната затоплена стая, .. , със свилените кресла, скъпи ковьори, бибелотите, статуйките. Ив. Вазов, Съч. VII, 118.

Списък на думите по буква