БИБЕРО̀НЧЕ

БИБЕРО̀НЧЕ, мн. -та ср. Умал. от биберон; малък биберон.

Списък на думите по буква