БИБИ

БИ-БИ и би-би-би. междум. Диал. Вик за мамене на патици.

Списък на думите по буква