БИБЛЕЍЗЪМ

БИБЛЕЍЗЪМ, -змът, -зма мн. -зми, м. Литер. 1. Дума, име, афоризъм или епизод от Библията, вмъкнати в литературна или разговорна реч. Този писател употребява библеизми.

2. Само ед. Литературно направление, което се характеризира с разработване на теми и сюжети из Библията или в библейски стил.

Списък на думите по буква