БИБЛЀЙСКИ

БИБЛЀЙСКИ, -а, -о, мн. -и, прил. 1. Който е от Библията или е свързан с Библията. Но тоя път пред мене не беше вече образът на скърбящата Магдалина, а живата фигура на библейската Суламит, която премъдрият Соломон срещнал на лозето. Ив. Карановски, Разк. I, 79. От горещия пясък на пустинята се зададоха войниците на македонския цар и се втурнаха към стените на библейския град Вавилон. А. Каралийчев, ТР, 77, И кат някой древен библейски пророк, .. / той фърли очи си, разтреперан, блед, / към хаоса тъмний, към звездния свет. Ив. Вазов, Съч. I, 188. Библейски разказ. Библейски сюжет.

2. Който е свойствен, присъщ на Библията. Никой не е станал пророк в своята родина. Испанските писатели от авангарда разбират много добре тази библейска мъдрост. Б. Шивачев, Съч. I, 118. И в книгите на полския народ и полското пилигримство, написани във възторжена библейска проза, той проповядва на своите съотечественици да вярват, че Бог ще направи чудо, за да спаси предания нему народ. П. П. Славейков, Събр. съч. VII, 104. Библейска истина.

Библейска възраст. Дълбока старост, пределна за човека възраст (около 100 г.). След това тя се отдръпна "ни лук яла, ни лук мирисала", предоставяйки щедро на стеклите се от вси страни граждани да изпълнят своя дълг на хора, закърмени от рождение с почит към библейската възраст [на столетника]. А. Мандаджиев, Съвр., 1980, кн. 1, 25.

БИБЛЀЙСКИ

БИБЛЀЙСКИ. Нареч. от прил. библейски; както в Библията. Библейски бедно и библейски просто беше това детство. К. Колев, ТЕ, 76. Библейски мъдър.

Списък на думите по буква