БИБЛИО

БИБЛИО-. Първа съставна част на сложни думи със значение: книга, свързан с книги, напр.: библиофил, библиомания, библиология и др.

— От гр. βιβλίον 'книга'.

Списък на думите по буква