БИБЛИОГРА̀Ф

БИБЛИОГРА̀Ф м. Специалист по библиография (в 1 и 3 знач.). Всеки библиограф трябва да се специализира в определена област на книжната продукция и да я следи не само по заглавия, но и по същество. НК, 1958, бр. 4, 2. Институт за подготовка на библиографи.

— Т. Коджов, Речник I, 1890.

Списък на думите по буква