БИБЛИОГРАФЍЧЕН

БИБЛИОГРАФЍЧЕН, -чна, -чно, мн. ‑чни, прил. Библиографски. Библиографичен преглед. Библиографични данни.

Библиографична рядкост. Рядко. Библиографска рядкост. Тъкмо в годината, когато Григорович посети българската колония в Москва на път за Балканите, Бусилин бе напечатал своя "Български буквар", .. Тоя буквар, сега библиографична рядкост, се отличава със своя фонетичен правопис. Ив. Шишманов, Избр. съч. I, 209.

Списък на думите по буква