БИБЛИОЛО̀ГИЯ

БИБЛИОЛО̀ГИЯ, мн. няма, ж. Наука за книгата като обществено и културно явление, за нейната история, издаване, описание, съхранение, разпространение и др.; книгознание.

Списък на думите по буква