БИБЛИОМА̀НИЯ

БИБЛИОМА̀НИЯ, мн. няма, ж. Страст към събиране на книги, обикн. редки и ценни издания; библиофилство.

— Т. Коджов, Речник I, 1890.

Списък на думите по буква