БИБЛИОМА̀НСТВО

БИБЛИОМА̀НСТВО, мн. няма ср. Библиомания; библиофилство.

Списък на думите по буква