БИБЛИОТЀКА

БИБЛИОТЀКА ж. 1. Сбирка от книги, списания, вестници, ръкописи, предназначени за обществено или лично ползуане. Библиотеката на Рилския манастир имала голям брой ръкописи, но голяма част от тях са изчезнали, а други са пръснати из разни обществени библиотеки. Б. Ангелов, ЛС, 150. Тясната му опушена стая бе буквално напълнена с вестници и журнали анархически, .. Библиотеката му растеше всеки ден. Ив. Вазов, Съч. ХI, 153. Минко обичаше да чете. Той взимаше от училищната библиотека разни интересни книги и ги прочиташе внимателно. Елин Пелин, ПР, 69. Във всяко място, град или село има общи или частни книгохранилници (библиотеки). Нап., 1873, кн. 2, 40. Съществува библиотека от патенти, узаконяващи богат фонд от научно-технически решения. Домашна библиотека.

2.Учреждение, в което се събират, подреждат и опазват книги, периодични издания, ценни ръкописи и др. за обществено ползуване. Много е важно през дните, които са почивни, да се осигури културен отдих на работниците и служителите, .. За тази цел се организират забави, .. откриват се читалища, библиотеки. Мор. пр VIII кл, 84. Народна библиотека. Градска библиотека. Читалищна библиотека.

3.Сградата, в която се помещава това учреждение. Библиотеката се състои от просторна, добре мобилирана с малки масички читалня и внушително книгохранилище. Г.Белев, КР, 47. Късно следобед Бенко се намери пред градската библиотека, .. , голяма хубава постройка. Ал. Бабек, МЕ, 166. // Стая, помещение, в което се съхраняват книги. Влиза в библиотеката си и снема от полиците, както му попадне под ръка, куп стихотворни сбирки, разкази и драми. К. Христов, ПП I, 11. Работният му кабинет е и библиотека.

4.Шкаф или етажерка за книги. До постланата с бял чаршаф кушетка имаше висока библиотека, пълна с медицински книги и наръчници. М. Грубешлиева, ПИУ, 301. Тя ги заведе в стаята, дето един от долапите ми служеше за библиотека. К. Величков, ППСъч. I, 19.

5.Поредица от тематично обединени книги, издавани като нещо цялостно. Библиотека за деца. Библиотека за ученика. Библиотека за войника. Историческа библиотека. Научно-популярна библиотека.

— От гр. βιβλιο2ήκη . — Ан. Кипиловски, Кратко начертание..., 1836.

Списък на думите по буква