БИБЛИОТЕКА̀Р

БИБЛИОТЕКА̀Р, -ят, -я, мн. -и, м. Лице със специална подготовка, което обработва, подрежда и раздава книгите в библиотека. Държавният полувисш библиотекарски институт подготвя библиотекари и библиографи за научните и масови библиотеки.

Списък на думите по буква