БИБЛИОТЕКА̀РСТВО

БИБЛИОТЕКА̀РСТВО, мн. няма, ср. 1. Специалност на библиотекар. Завършил е библиотекарство.

2.Занятие на библиотекар. — Капитанова е в училището, подир малко ще дойде. Да знаете колко е доволна от библиотекарството. .. и тя, като мене, много обича литературата. Ст. Л. Костов, М, 113.

Списък на думите по буква