БИБЛИОТЕКОЗНА̀НИЕ

БИБЛИОТЕКОЗНА̀НИЕ, мн. няма, ср. Наука за формите и методите за организация на библиотечното дело.

Списък на думите по буква