БИБЛИОТЀЧЕН

БИБЛИОТЀЧЕН, -чна, -чно, мн. -чни. Прил. от библиотека. Библиотечен фонд. Библиотечно дело. Библиотечни работници. Библиотечен шкаф.

Библиотечен плъх. Разг. Ирон. За човек, който постоянно чете, рови се в библиотеки.

Списък на думите по буква