БИБЛИОТЀЧКА

БИБЛИОТЀЧКА ж. Умал. от библиотека (в 1, 4 и 5 знач.); малка библиотека. Шопов ги водѝ и в читалището на българските студенти — бедна, гола стаичка, .. , с една оскъдна библиотечка и няколко стари български вестници на масата. Ив. Вазов, Съч. ХХV, 160. Спря се и при малката библиотечка, книгите на която бяха прочетени отдавна до една от децата. Г. Русафов, ИТБ, 174.

Списък на думите по буква