БЍБЛИЯ

БЍБЛИЯ ж. Само ед. 1. Сборник от книгите на Свещеното писание, което съдържа догмите и митовете на еврейската и на християнската религия (Стария и Новия завет). Стените, свода, оглъбленията на прозорците, корнизите цели са напъстрени с фрески, преставляющи свещени сцени из Библията. Ив. Вазов, Съч. ХV, 26–27. // Ед. и мн. Отделен екземпляр от тази книга. Някога на това място е имало буренясало игрище, после някакво заведение с духова музика, католически колеж, .. Тук са се разхождали бледолики кюрета с библии под мишницата. С. Северняк, ОНК, 63.

2. Прен. Правило, закон, към който някой се придържа. Сега от кулите на небостъргачите днешните банкери, като хищни птици, търсят световна плячка. Тяхната библия съдържа само един текст: "Граби, граби и пак граби!" Г. Белев, КВА, 87. Да помним, че животът на героя / е нова библия и нов закон, / че подвигът в сърцата на безброя / самин изгражда вечния си трон! Т. Траянов, П, 42.

— От гр. βιβλίον 'книга'.

Списък на думите по буква