БИВА̀К

БИВА̀К, мн. -ци, след числ. -ка, м. Място с леки постройки или палатки извън селище за нощуване или летуване на туристи, летовници и др.; лагер, стан. Когато излезе на пясъка, излетниците уреждаха своите биваци. Едни разпъваха шатри от чаршафи, други търсеха сянката на храстите, които отделяха високия бряг от плажа. Ем. Манов, БГ, 73. Тогава до езерото нямаше хижа както сега. Спяхме на открито по високите планини. И сега се заехме да си направим бивак. Събрахме сух клек за огъня и настлахме зелени клони за легла. Ламар, ПР, 50. Установили се на бивак край Скопие, започнал тежкият пленнически живот. Г. Караславов, ОХ II, 481. // Място за временно установяване на войски вън от населен пункт в походни палатки или на открито. Бивакът на войниците, който доскоро гъмжеше като кошер пчели, отдавна беше утихнал. .. Й. Йовков, Разк. III, 14. Множеството по-тегли за село, дето Бенковски заедно с щаба си остана в училището, а четата под водителството на Крайчо Самоходов се спря на бивак на другия край, на пътя за Златица. Л. Стоянов, Б, 107.

— От фр. bivouac през рус. бивак. — Други (остар.) форми: б и в о а̀ к, б и в у а̀ к.

Списък на думите по буква