БЍВА МЕ

БЍВА МЕ несв., непрех. Разг. 1. В състояниесъм да извърша нещо, защото имам необходимите качества, възможности за това; годен съм, способен съм, струвам.– Ти си способен хлапак!– каза той. — Бива те, няма що. П. Вежинов, ЗЧР, 80. — Ами синът?– Той е вече голям,.. — Какъв иска да става?–Инженер. Бива го в учението. Н. Стефанова, РП, 40. — Ти не можеш да храниш жена. Не те бива за нищо. Д. Талев, СК, 110. Не го биваше вече старото училище. Изживяло си беше века. Елин Пелин, ПР, 66. // С частица с и (за усилване). Понякога ирон. Притежавам (не притежавам) положителни качества; съм (не съм) добър, годен, хубав. Всяка сутрин аз ставам рано, оглеждам небето и казвам: — И днес времето си го бива. К. Калчев, ПИЖ, 140. — Хубавичко момиче, бива си го! — и господинът лукаво намигна на Рилски. К. Петканов, В, 241. — Пък и нашето адвокатче си го бива! Без него нищо нямаше да постигнем!... К. Калчев, ПИЖ, 90.

2.С отриц. н е. Не съм в добро положение, в тежко положение съм, зле съм. — Ала, нека ти кажа бате, че хич не ни бива. Ние сме здравата осиромашали. Д. Немиров Б, 59. — Слушай, Ноне, не ни бива таз година, храните бяха слаби, цена няма. Не можем да отворим очите си от борчове. Й. Йовков, ЧКГ, 231.

3. С отриц. н е. Здравословно или психически не се чувствувам добре, неразположеи съм, болен или без настроение съм. — Детето ми е болно. Не го бива, надви го болестта. Й. Йовков, А, 71, — Простинал ли е, не знам, нещо не го бива, та е полегнал. Кр. Григоров, Н, 29. — Трети ден не е ял. .. Днеска хич не го бива. Ст. Дичев, ЗС I, 604. — Тоя Косан не го бива днес. Искам да река, че е добър соколджия, но сега ума му е другаде. Й. Йовков, СЛ, 35.

Списък на думите по буква