БИВОЛА̀РНИК

БИВОЛА̀РНИК, мн. -ци, след числ. -ка, м. Постройка за биволи.

Списък на думите по буква