БИВОЛА̀РСТВО

БИВОЛА̀РСТВО, мн. няма, ср. Развъжданеи отглеждане на биволи.

Списък на думите по буква