БИВОЛА̀РЧЕ

БИВОЛА̀РЧЕ, мн. -та, ср. Умал. от биволар. Когато наливах вода на чешмата, нам отде се взе пусто биволарче, подкарало биволи да пои. П. П. Славейков, Събр. съч. VI (2), 66.

Списък на думите по буква