БИВОЛОВЪ̀ДСТВО

БИВОЛОВЪ̀ДСТВО, мн. няма, ср. Сел. стоп. 1. Клон от животновъдството, който се занимава с развъждането и отглеждането на биволи.

2.Дял от животновъдната наука, който разработва въпросите за развъждане, отглеждане и хранене на биволите.

Списък на думите по буква