БЍВОЛСКИ

БЍВОЛСКИ, -а, -о, мн. -и. Прил. от бивол; биволов. Манастирският ратай седи пред своята килия, седнал на припек, бос. Краката му черни като биволска кожа. А. Каралийчев, ПГ, 11. На изгнилите колове стърчеха счупени грънци, биволски рога, волски черепи. К. Петканов, СВ, 38. Между салкъмите се зададоха биволски коли, натоварени с греди. Ст. Дичев, ЗС I, 480. Биволско мляко.

Биволски език. Диал. Волски език. Биволско око. Градинско цвете — астра. Жълтите лулички и бялото биволско око цъфнаха в градината. Н. Каралиева, ЯЧ, 43. Биволско просо. Диал. Диво тревисто растение, което расте във влажни, блатисти места, канавки и под. и се използува като фураж.

> Биволско търпение. Разг. Извънредно голямо търпение. — Мене знаеш да плашиш, а пък търпиш да цапат с кал челядта ти. Ето докъде я докара ти с твойто биволско търпение. К. Петканов, ДЧ, 374.

БЍВОЛСКИ

БЍВОЛСКИ. Нареч. от прил. биволски. Обикн. в съчет.: По биволски. Като бивол, подобно на бивол. Стражарят не го чу, но само извърна по биволски бялото на очите си и изчезна. Г. Караславов, ОХ IV, 244. ,

Списък на думите по буква