БИГА̀МИЯ

БИГА̀МИЯ, мн. -ии, ж. Книж. Двубрачие, двуженство. Полигамиите и бигамиите, които по-късно са се практикували, са изгубили вече своя първоначален характер. СбНУ IV, 175.

— От лат. bis 'двоен, два пъти' + гр. γάμος ' брак'.

Списък на думите по буква