БИДЀ

БИДЀ, мн. -та, ср. Специална порцеланова ваничка, чиния за интимно измиване, която се монтира в баня или тоалетна.

— Фр. bidet.

Списък на думите по буква