БИДО̀Н

БИДО̀Н м. Металически или пластмасов съд с малък отвор за съхраняване и пренасяне на течности, най-често за нафта, газ, бензин и др. Бидоните са пълни с газ.Бидон за бензин. Бидон за нафта. Бидон за прясно мляко.

— Фр. bidon.

Списък на думите по буква