БИДО̀НЧЕ

БИДО̀НЧЕ, мн. -та, ср. Умал. от бидон; малък бидон. Бидонче за петрол.

Списък на думите по буква