БИЀЛЕН

БИЀЛЕН, -лна, -лно, мн. -лни. Техн. Прил. от биела. Биелни болтове. Биелен лагер.

Списък на думите по буква