БИЕНА̀ЛЕ

БИЕНА̀ЛЕ, мн. -та. ср. Книж. Международна изложба-конкурс, преглед, фестивал и под., които се устройват през всеки две години. Биенале на старото изкуство във Венеция.Биенале на графиката в Краков.

— Ит. bienalle 'двугодишен'.

Списък на думите по буква