БИЖЕРМЀ

БИЖЕРМЀ неизм. Диал. О̀правен, способен човек. — Е, видиш ли, чорбаджийските синове са магарета, да ги яздат такива като Джупуните. Ашколсун бижерме! Ем. Станев, ИК III, 85.

— От тур. becermek 'успешно извършвам'.

Списък на думите по буква