БИЖУТЀРЕН

БИЖУТЀРЕН, -рна -рно, мн. -рни, прил. Бижутериен, бижутерски. Бижутерен магазин.

Списък на думите по буква