БИЖУТЀРСКИ

БИЖУТЀРСКИ, -а, -о, мн. -и. Прил. от

бижутерия и от бижутер; бижутерен, бижутериен. Бижутерски украшения. Бижутерски занаят.

Списък на думите по буква