БИЗБИЗЀ

БИЗ-БИЗЀ нареч. Разг. Като съвсем близки хора, като между свои; свойски, фамилиарно. — Не са намираш, слава богу, пред някой издайник. Синца сме от една черга. Аз нарочно за това съм дошел да са поразговорим и утешим братски, биз-бизе. 3. Стоянов, ЗБВ III, 36. Силвуплето започна разпалено да разправя кой е този Мандажиев и каква дружба вадел той с някои от съдружниците на искърското предприятие, а с бай Жельо били съвсем на "ти", биз-бизе, като че ли са другарували от детинство. К. Калчев, СТ, 250.

— Тур. biz-bize 'между нас, помежду ни'.

Списък на думите по буква