БЍЗНЕС

БЍЗНЕС м. Промишлена, търговска или друга дейност като източник на печалба. Когато ме съкратиха като домакин на градския духов оркестър .. , аз не уних .. , като начало съобразих да започна бизнес с реставрация на билети за градския транспорт. З. Петров, ЗС, 12. "Бизнесът си има свои закони, които трябва да се спазват. .. Тук приятели няма." Диал., 1990, бр. 28, 7. Като ученик .. Куинси започва да навлиза в света на музикалния бизнес. Диал., 1990, бр. 6, 14. — Ще дадете обява, че търсите еди-кого си, .. Но не забравяйте, че вестникарството у нас е доходен бизнес само благодарение на рекламите. Ал. Бабек, МЕ, 226.

— Англ. business.

БЍЗНЕС

БЍЗНЕС-. Първа съставна част на сложни думи със значение: който е свързан с бизнес или се отнася до бизнес, напр.: бизнеспрограма, бизнесцентър и др.

Списък на думите по буква