БЍЗНЕСМЀНСКИ

БЍЗНЕСМЀНСКИ, -а, -о, мн. -и. Прил. от бизнесмен. Бизнесменска фамилия.

БИЗНЕСМЀНСКИ

БИЗНЕСМЀНСКИ. Обикн. с предл. по. Нареч. от прил. бизнесменски. Като бизнесмен, по начин, присъщ за бизнесмен. Защо не беше баналната началническа история, историята на всеки порядъчен бизнесмен, който спи със секретарката си .. , а накрая се оженва за нея и по бизнесменски е щастлив с нейното триединство на довереница, съдружница и любовница? Л. Дилов, ПМ, 21.

Списък на думите по буква