БИЗНЕСПЛА̀Н

БИЗНЕСПЛА̀Н м. Нов. План за развиване на бизнес, който набелязва целите на предвижданата дейност и начините за тяхното постигане. Новосъздадените малки фирми, след одобрение на бизнесплана им, получават нисколихвен кредит. 24 часа, 1999, бр. 327, 8.

Списък на думите по буква