БЍЗНЕСПРОЀКТ

БЍЗНЕСПРОЀКТ м. Проект за развиване на бизнес. Квотата на успешните инициативи [в африканските страни] е само 61 на сто от бизнеспроекта. Д, 1994, бр. 5, 8.

Списък на думите по буква