БЍЗНЕССРЕДЍ

БЍЗНЕССРЕДЍ мн. Среди, социални групи, свързани с бизнеса. Подкрепата [за инициативата] на българските високопоставени политици, бизнессреди и фондации е също необходима. ВЖ, 1999, бр. 50, 9. Имам познанства в бизнессредите.

Списък на думите по буква