БИЗО̀Н

БИЗО̀Н м. Див северноамерикански бик, който се отличава с гърбав врат и силно развита предна част на тялото, покрита с дълга, мека козина. Bizonus. В степите изобилствуват къртиците,.., прерийни вълци. Някога тук са се въдели на огромни стада бизоните. Л. Мелнишки, К, 31.

— Лат. bison.

Списък на думите по буква