БИЙТ

БИЙТ-. Първа съставна част на сложни думи със значение: който се отнася до движението на битниците, напр.: бийтгенерация, бийтпоколение, бийткултура и др.

— Англ. beat ’удрям’.

Списък на думите по буква