БЍЙТПОКОЛЀНИЕ

БЍЙТПОКОЛЀНИЕ, мн. няма, ср.

Американски интелектуалци и млади американци, повлияни от идейната им платформа, които през 50-те години на ХХ век оформят движението на битниците. Той [Н. Касиди] е бил .. почти митическата връзка между бийтпоколението и новата ера. Лик, 1991, бр. 7-8, 7.

Списък на думите по буква