БИК

БИК, бикъ̀т, бика̀, мн. бѝкове и (диал.) бѝци, след числ. бѝка, м. Нескопено мъжко говедо или бивол. По-нататък, на зелена паша, стадо от говеда, дето весело се гонят яки сити бикове и черни биволи повдигат муцуната си към небето и душат. Ив. Вазов, Съч. ХVII, 126. Ганчовски си спомняше, че когато беше малък, често му се случваше да сънува такива страшни сънища. Гони го например говеждият бик — едър и страшен, с къси, но остри рога, с изблещени кръвясали очи. Г. Караславов, Тат., 159. Пази се от ат — отзад, от бик — отпред, а от калугер — отвред. Погов., П. Р. Славейков, БП II, 42. По-добре да си бик, че бит, а не вол, че впрегнат. Погов. Два бика в една чарда не живеят. Погов. Биволски бик.

Воден бик. Блатна птица от семейството на чаплите, която се храни с риба. Мускусен бик. Едро двукопитно животно, разпространено в някои северни страни, което прилича на овен, с гъста и дълга тъмкафява вълна и остри рога.

> Гледам (поглеждам / погледна) като <разярен> бик. Разг. Сърдито, свирепо гледам (поглеждам). Когато Нягул му говореше нещо отгоре, Куцар се разтреперваше, мърмореше нещо и го гледаше изкриво, като бик. Й. Йовков, ВАХ, 130. А като чу молбата му, той го погледна като разярен бик и изръмжа. В. Геновска, СГ, 526.Наклал съм се като бик. Разг. Много съм затлъстял, угоил съм се. Силен (здрав, як) като бик. Разг. Много, извънредно силен. Топал-Хасан, силен като бик, отчаяно се съпротивляваше на двамата си противници. Ив. Вазов, Съч. ХХII, 23. Кметът беше як като бик. Запретна ръкави развъртя се и завчас гътна тополата. А. Каралийчев, НЗ, 60. Теле ми роди и бикът. Разг. Много съм забогатял. Търся юнето под бика. Диал. Проявявам излишна придирчивост. Улавям / уловя (хващам/хвана, връзвам/вържа) бика за рогата. Разг. Справям се с някакво положение, овладявам положението, като се насочвам към най-важното. — И какво мислите да правите с това писмо? — попита Ирина. — Ще го пратите там? — Не, Любо ще го занесе лично. Така се вършат тия работи. Знам аз. Искаш ли резултат — хвани бика за рогата. П. Спасов, ХлХ, 198. То са именно чети, които са се впуснали в едно въстание. .. Те мислят, че едничкият способ да се получи коренна промяна е да се улови бикът за рогата; и те именно вършат това по свой собствен начин. Пряп., 1903, бр. 30, 2.

Списък на думите по буква