БИКА̀Р

БИКА̀Р, -ят, -я, мн. -и, м. Бикогледач. Мъжът ѝ на Таса беше селски бикар и си живееше долу. .. в скотовъдния обор. Ст. Даскалов, СД, 296. Трябва да пратим / него. . бикаря, / той към реката / бика ще кара. Ас. Босев, СЦС, 14.

Списък на думите по буква