БИКА̀РНИЦА

БИКА̀РНИЦА ж. Бикарник. Дядо Габьо отви юлара от рогата ѝ, кротко я потупа по врата, погали я па хълбока и я поведе. Като се отдалечиха от бикарницата, Вранка наново замуча, драскаше с копита, дърпаше се. М. Яворски, ХСП, 74.

Списък на думите по буква