БИКЛЀ

БИКЛЀ, мн. -та, ср. Диал. Биче. Тук крава, там крава, та в Лъката. Завари я при Узунските говеда да я гони едно бикле. Ил. Волен, БХ, 31.

Списък на думите по буква