БИКОБО̀РСТВО

БИКОБО̀РСТВО, мн. няма, ср. В Испания, Португалия и Латинска Америка — традиционен национален спектакъл, на който обучени пеши и конни състезатели се борят с бикове на специална арена, прилагайки различни хватки, установени от векове; корида. // Борба с бик като отделен номер в цирка. След жокейката излязоха някакви начервени палячовци с мукавени носове. И техните смехории бяха известни на по-голяма част от публиката, та затова всички с нетърпение очакваха новото. Пък новото за тази вечер беше бикоборството. Г. Караславов, Избр. съч. II, 34.

Списък на думите по буква