БИКОГЛА̀ВЕЦ

БИКОГЛА̀ВЕЦ, мн. -вци, м. Рядко. Разг. Неодобр. Бикоглав човек. Поговорил той с него като човек, като брат и страшният, сприхав и непокорен бикоглавец вдигнал бялото знаме — признал си греха. А. Гуляшки, ЗР, 297.

Списък на думите по буква